Matkailuauto Carado A361 Vuokrausehdot

Vuokrausehdot

Vuokrauksen ennakkomaksu on 300e joka toimii myös vuokravakuutena.

Jos Vuokralle ottaja peruu vähintään 30 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan maksettu vuokra. Jos Vuokralle ottaja peruu 30 vrk-10vrk ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan 50 % maksetusta vuokrasta. Tämän jälkeen perutuista varauksista ei palauteta vuokraa lainkaan.

300 € Vuokravakuus/ennakkomaksu.

Vuokravakuutta voidaan käyttää korvaamaan siivousta, polttoaineen tankkausta, wc:n tai vesisäiliöiden tyhjentämistä aiheutuvaan työhön ja kuluihin sekä asiakkaan aiheuttamien vaurioiden korjaamisessa.

Korvaukset, vahingot ja vakuutukset 

Ajoneuvossa on kattavat, vuokrakäyttöön tarkoitetut liikenne- ja kaskovakuutukset. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä korvaamaan ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet. • Asiakkaan omavastuu on 1000 €/vahinkotapahtuma (Pohjoismaat) ajoneuvon kasko- ja liikennevakuutuksesta korvattavissa vahingoissa. Pohjoismaiden ulkopuolella omavastuu on 2000 €/vahinkotapahtuma. • Asiakas on kokonaisuudessaan vastuussa niistä vahingoista, joita ajoneuvon vakuutukset eivät korvaa. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi markiisivahingot, auton sisätiloille aiheutetut vahingot ja väärän polttoaineen tankkaamisesta aiheutuneet vahingot. • Vuokranantaja voi vähentää aiheutuneet kustannukset vuokravakuudesta. Vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Tupakointi ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty, laiminlyönnistä peritään 500 € lisämaksu. Ajoneuvo palautetaan polttoainesäiliö täynnä ja jos vajaana, niin vuokranantaja perii polttoaineen hinnan ja 20 euron täyttömaksun. Palautettaessa wc-kasetti tulee olla tyhjennettynä ja puhdistettuna, talousjätevesisäiliö tyhjennettyinä sekä sisäsiivous tehtynä, muutoin peritään 150 € ylimääräinen maksu. Vuokranantaja huolehtii auton ulkopesusta. Mikäli ajoneuvoa ei palauteta sovittuun aikaan, eikä palautusajan muuttumisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa, on vuokranantajalla oikeus periä viivästysajalta viivästysmaksua 50 e/h, jokaiselta alkavalta tunnilta. Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa ajoneuvon ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. 

Muut vuokraehdot

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan ajoneuvoa varusteineen huolellisesti niin, että se on palautettaessa samassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä. Vuokralaisen on tarkistettava auto luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat vuokrasopimukseen. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä. Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. Ajoneuvoja ei vuokrata Itä-Eurooppaan tai Euroopan ulkopuolelle suuntautuville matkoille. Vuokralaisella ei ole oikeutta luovuttaa ajoneuvoa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön. Vuokranantaja vastaa, että auto on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että se on käytettävissä matkanteon päätarkoitusta varten. Mikäli vuokralainen ei saa autoa käyttönsä sovitun mukaisesti, voi hän vaatia viivästystä vastaavaa alennusta maksetusta vuokrasta. Vuokranantaja ei ole vastuussa matkan viivästymisestä, peruuntumisesta tai keskeytymisestä asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

Vuokranantaja ei vastaa ajoneuvon rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista tai haitoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle tai liikennevälineille tai muille henkilöille. Teknisen, muun vian ilmetessä tai liikennevahinko- ja varkaustapauksissa on vuokralaisen ilmoitettava siitä viipymättä vuokranantajalle ja poliisille vuokranantajan niin vaatiessa. Vuokralainen on velvollinen toimittamaan ajoneuvon korjattavaksi vuokranantajan niin vaatiessa vuokranantajan lukuun vuokranantajan ohjeistuksen mukaisesti. Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta. Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos ilmenee oleellisia väärinkäytöksiä ja tällöin asiakkaan on palautettava auto viipymättä.

 

Allekirjoituksellaan vuokraaja on hyväksynyt vuokrausehdot ja sitoutunut
noudattamaan niitä. Vuokraaja voi tutustua vuokraehtoihin vielä
palveluntarjoajan kanssa vuokraushetkellä.

Maksuvälineenä käy seuraavat: Käteinen (tasaraha), korttimaksu,Mobilepay

 

Vuokra aika alkaen: Aika______ Pvm_________

Vuokra aika päättyy: Aika_____ Pvm_________

Päivämäärä ja paikka:___________________________________

Vuokranantajan allekirjoitus:_____________________________

Vuokralleottajan allekirjoitus:____________________________

 

Tätä sopimusta on tehty 2 kappaletta, yksi kummallekkin osapuolelle. Sopimusrike
käsitellään vuokranantajan kotikunnan käräjäoikeudessa.

 

www.tjrent.fi
Oy Thomas Johansson Ab
Ytunnus:2533691-8
0505399001