Veneen vuokraussopimus

Veneen vuokraus sopimus

1. Vuokraaja on vuokra-aikana vastuussa vuokraamastaan tuotteesta/tuotteista sekä huolehtii että käyttää niitä oikein. Vahingon tai vian ilmettyä tulee vuokraajan välittömästi ilmoittaa tästä palveluntarjoajalle. Vuokraaja vastaa kaikista vahingoista jotka on aiheuttanut.
2. Vuokraaja palauttaa aina vuokratun tuotteen takaisin samalle paikalle josta sen on vuokrannut. Vuokrattu tuote tulee olla samassa kunnossa kuin ennen vuokrausta. Palveluntarjoaja tarkistaa aina vuokratut tuotteet niiden palautushetkellä.
3. Jos Vuokraaja palauttaa veneen ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä. Jos Vuokraaja ylittää̈ sovitun vuokra-ajan, veloitetaan odotusajasta 100€/alkava tunti.
4. Vesijetistä on vastuussa 18 v. täyttänyt henkilö. Vuokraajan tulee olla täysi-ikäinen sekä todistettava aina henkilösyytensä kuvallisella virallisella henkilökortilla. Vuokrasopimuksen allekirjoittanut täysi-ikäinen henkilö on yksin vastuussa kaikista aiheuttamistaan esine- ja henkilövahingoista.
5. Henkilöitä ja Vuokraajaa ei ole Vuokraamon toimesta vastuuvakuutettu.
6. Vuokraaja saa käyttöopastuksen palveluntarjoajalta. Vuokraaja on vastuussa siitä että noudattaa kaikkia meriliikennesääntöjä sekä kunnioittaa kanssaveneilijöitä sekä vesilläliikkujia.
7. Inkoon satamassa on 6km/h nopeusrajoitus mitä pitää noudattaa.
8. Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana vesijetin (ja mahdollisen trailerin) käyttämisestä aiheutuvat sakot, pysäköintivirhemaksut sekä ylikuormamaksut.Vuokraajaa koskee Suomen lain asettamat alkoholi sekä muiden huumavien aineiden käytön rajoitukset.
9. Älä koskaan aja veneellä alle metrin syvyisessä vedessä! Matalaan rantaan rantautuessa moottorin tulee olla sammutettuna riittävän ajoissa. Moottoria ei saa käynnistää matalassa rantavedessä/hiekassa. Vuokraaja on vastuussa ja korvausvelvollinen, jos veneen moottori vaurioituu huolimattomuudesta.
10. Veneeseen tankataan aina 95/98 OKT. bensiiniä. Vuokraaja todistaa kuitilla että on tankannut ks. polttoainetta. Vuokraaja saa veneen aina tankki täynnä käyttöönsä joten vene palautetaan myös aina tankki täynnä. vuokraukseen.
11. Palveluntarjoaja opastaa tankkauksessa tarvittaessa. Palveluntarjoaja veloittaa 3 € / litra jos vene palautetaan tankkaamatta.
12. Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa tämä sopimus, jos vene ei ole käytettävissä vuokraamosta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) johtuen. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä matkakuluja ei korvata.
13. Vuokraajan tekemä varaus on sitova ja jos vuokraaja peruu varaamansa vuokrauksen tulee hänen tehdä se 24 h (1 päivä) ennen vuokrauksen alkamista. Muussa tapauksessa on Vuokraamolla oikeus periä Vuokraajalta täysi vuokrasaatava.
14. VAHINKOTAPAUKSISSA VENEEN OMAVASTUU ON 1000 EUROA. JOKA MAKSETAAN VUOKRANANTAJALLE KOLARI JA KARILLEAJOTAPAUKSISSA VUOKRAAJAN OMAVASTUU ON 100% KORJAUSKULUISTA TAI HÄN ON VELVOLLINEN LUNASTAMAAN VENETTÄ SEN ENNEN VUOKRAUSTA OLLEEN KÄYVÄN ARVON HINNALLA. Veneen vuokraaja vastaa myös kaikista muille aiheutuvista vahingoista. Muut kadotetut tai vaurioituneet varusteet korvataan uushankintahinnan mukaisesti. Näihin lukeutuu kelluntaliivit,traileri,mela,ankkuri,köydet,plotteri..
15. Allekirjoituksellaan vuokraaja on hyväksynyt vuokrausehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä. Vuokraaja voi tutustua vuokraehtoihin vielä palveluntarjoajan kanssa vuokraushetkellä.
16. Maksuvälineenä käy seuraavat: Käteinen (tasaraha), korttimaksu, mobilepay
Vuokraus aika:Lähtö Pvm:_________Aika__________ Palautus Pvm:__________Aika__________
Päivämäärä ja paikka:___________________________________
Vuokranantajan allekirjoitus:_____________________________
Vuokralleottajan allekirjoitus:____________________________
Tätä sopimusta on tehty 2 kappaletta, yksi kummallekkin osapuolelle. Sopimusrike käsitellään vuokranantajan kotikunnan käräjäoikeudessa.
www.tjrent.fi
Oy Thomas Johansson Ab
Ytunnus:2533691-8
0505399001
info@tjrent.fi